easy website builder software web page software
Interna - Med spol. s r.o.
Interna - Med spol. s r.o.
Interna - Med spol. s r.o.
Interna - Med spol. s r.o.
Interna - Med spol. s r.o.
Interna - Med spol. s r.o.

Interná a kardiologická ambulancia

Interna - med spol.s r.o.

Ambulancia je zameraná na poskytovanie špecializovanej starostlivosti v oboroch kardiológia a interná medicína.

Rozsah vyšetrení poskytovaných našou internou ambulanciou


- Diagnostické a dif - dg vyšetrenia

- Predoperačné vyšetrenia

- Dispenzárne vyšetrenia podľa platného dispenzarizarneho poriadku

- Kontrolné interné vyšetrenia

- Akútne interné vyšetrenia

- EKG ako samostatné vyšetrenie

- 24 hod. monitorovanie HOTLER, EKG a TK

- Realizácia odberov biologického materialu na laboratórne vyšetrenie

- k internému vyšetreniu

- Kardiologické vyšetrenie akútne , kontrolné ako aj dispenzárne pre klientov - všetkých poisťovni.

- Echokardiografické vyšetrenie

Zmluvný partneri

Oznamy našej ambulancie

!!! Dôležitý oznam !!!


Od 1.6.2020 bude naša ambulancia presťahovaná do nových priestorov v zdravotnom stredisku Paracelsus, ulica Sch. Trnavského 8, Dúbravka. Dostupnosť MHD:

20, 83, 84, X5. K dispozícií je parkovisko pri poliklinike, prípadne na sídlisku v blízkosti polikliniky. Telefón: 0907 628 930

  

  7:00 - 15:00

13:00 - 18:30

  7:00 - 14:30

  7:00 - 15:00

  7:00 - 14:00

  neordinuje

  neordinuje

Ordinačné hodiny


Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

  

Bližšie informácie

+421 907 628 930


kontakt@internamed.sk

O SPOLOČNOSTI

KARDIOLÓGIA

INTERNÁ MEDICÍNA

KONTAKT

O spoločnosti

Kardiológia

Kontakt

Interná medicína

  

Vážený Pacient. Tento týždeň, z dôvodu sťahovania od 27.05. do 29.05.2020 NEORDINUJEME.